daisyyup 发表于 2019-5-8 10:17:35

davidlz 发表于 2019-5-7 15:46
有联系方式吗?

可以加她微信二维码
http://api.linyouquan.net/uploads/2019/05/08/P0ai1.jpeg

13633_邻友EcW 发表于 2019-5-8 12:26:48

davidlz 发表于 2019-5-7 15:46
能介绍一下具体情况?

请你留个微信号,我微信号13633281558

13633_邻友EcW 发表于 2019-5-8 12:46:56

davidlz 发表于 2019-5-7 15:46
能介绍一下具体情况?

微信私聊

13633_邻友EcW 发表于 2019-5-8 12:56:52

我微信13633281558

daisyyup 发表于 2019-5-13 13:56:00

davidlz 发表于 2019-5-7 15:46
有联系方式吗?

这是她的微信,先了解一下
http://api.linyouquan.net/uploads/2019/05/13/CxlO1.jpeg

G08808- 发表于 2019-5-15 18:21:25

davidlz 发表于 2019-5-16 11:26:16

davidlz 发表于 2019-5-21 12:02:50

davidlz 发表于 2019-5-22 17:46:45

迟到的仔仔 发表于 2019-5-23 17:49:09

davidlz 发表于 2019-5-24 13:34:03

davidlz 发表于 2019-5-30 10:43:03

飞狐 发表于 2019-5-30 13:09:14

1年半了,都没找到合适的,还是个男生。我认为你不要顶帖了,应该反省一下自己了。

davidlz 发表于 2019-6-5 14:28:15

davidlz 发表于 2019-6-7 19:51:34

页: 1 2 3 [4] 5 6
查看完整版本: 34岁靠谱优秀工程师GG真诚征女友