LESOMMET甜点 发表于 2020-8-11 16:19:34

#五光食色#大家都喜欢什么类型的蛋糕呢

生日蛋糕大家都选择谁家的蛋糕呢,喜欢什么类型的呢(奶油,慕斯,卡通造型)
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/a4iII.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/e340D.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/qlxLF.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/dgfSr.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/M5N7h.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/a80Jy.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/d9gDX.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/GL2FH.jpeg
http://api.linyouquan.net/uploads/2020/08/11/dErOR.jpeg
页: [1]
查看完整版本: #五光食色#大家都喜欢什么类型的蛋糕呢